Na trasie przedeptu powinien zostać wyznaczony utwardzony ciąg pieszy pozwalający na pokonanie różnic wysokości między przystankiem a terenem szpitala bez konieczności pokonywania uskoków ani schodów.

Razem bez barier na Facebooku