Zwracam uwagę, iż obszar, na którym udający się do szpitala mają obecnie do wyboru błotniste przedepty lub nierówne schody, znajduje się w całości na terenie szpitala. [Źródło podkładu: mapa.um.warszawa.pl]

Razem bez barier na Facebooku