Staramy się o poprawę dostępności szpitala

Od ponad roku staramy się o poprawę dostępności Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha dla osób o ograniczonej mobilności. Wydaje się oczywiste, że jest to obiekt, który powinien być traktowany priorytetowo, jako że odsetek osób starszych, o kulach, czy na wózkach jest w tym przypadku wyższy od średniej.

W pierwszej kolejności wystąpiliśmy o likwidację uskoków na przejściu dla pieszych przez ul. Banacha na wysokości szpitala. ZDM zareagował szybko: odpowiedź na piśmie otrzymaliśmy po tygodniu, a w przeciągu paru miesięcy krawężniki zniknęły. Na zdjęciu stan po interwencji - wzorowe przejście pozbawione jakichkolwiek uskoków.

Parę miesięcy później (8 lutego) wystąpiliśmy do dyrektora szpitala w sprawie dojścia do szpitala od strony pętli tramwajowej, gdzie brakuje pochylni (dostępne są tylko nierówne schody).

Po czterech miesiącach oczekiwania, 20 czerwca wysłaliśmy pismo przypominające o problemie. Po kolejnych czterech miesiącach bez reakcji, zwracamy się do Rektora WUM, który powinien nadzorować działalność szpitala.

Pismo RBB-16-0170-03-AS z 10 X 2016 r.

Do Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W lutym br. wystąpiliśmy do Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha z prośbą o dostosowanie trasy prowadzącej z pętli tramwajowej w kierunku szpitala do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (np. poruszających się o kulach czy na wózku). Jako że przez ponad cztery miesiące nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, prośbę ponowiliśmy w czerwcu. Niestety, również to pismo pozostało do dziś bez odpowiedzi.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o interwencję i doprowadzenie do naprawy/wykonania dojść pieszych między przystankami a szpitalem, tak by pacjenci i osoby ich odwiedzające mogli wygodnie i bezpiecznie dotrzeć na chodniki i drogi serwisowe szpitala.

Zwracam uwagę, iż obszar, na którym udający się do szpitala mają obecnie do wyboru błotniste przedepty lub nierówne schody, znajduje się w całości na terenie szpitala. [Źródło podkładu: mapa.um.warszawa.pl]

Na trasie przedeptu powinien zostać wyznaczony utwardzony ciąg pieszy pozwalający na pokonanie różnic wysokości między przystankiem a terenem szpitala bez konieczności pokonywania uskoków ani schodów.

Razem bez barier na Facebooku